1.Ce este “Race Your Best”

“Race Your Best” este un eveniment virtual care se adresează amatorilor de alergare și care își propune să ofere o alternativă și o sursă suplimentară de motivare pentru această perioadă în care, din păcate, multe evenimente de alergare din lumea reală sunt amânate sau chiar anulate.

2. Organizatorul evenimentului

Organizatorul evenimentului este SC SIGHTRUNNING SRL, persoană juridică română înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş cu nr. J35/2635/2016, cod fiscal 36563242, în parteneriat cu instituții publice și private, cu sponsori, asociații și persoane juridice sau fizice.

Toate informațiile despre Eveniment sunt disponibile pe site-ul https://www.sightrunning.ro/race-your-best/

Participanții sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament, care este întocmit conform legislației aplicabile în România, fiind disponibil în mod public oricărei persoane interesate pe site-ul oficial.

3. Perioada de desfășurare a evenimentului: 

01 august 2020 – 30 noiembrie 2020

4. Opțiunile de distanță și Traseul

Segmente Strava definite în fiecare din Locațiile în care este oferit Evenimentul (listă în actualizare)

5. Modul de desfășurare:

Pasul 1: Persoanele interesate se înscriu online, oricând în intervalul începând de azi până cel târziu în 23.11.2020. Înscrierea și statusul (înregistrat, în așteptarea plății, confirmat) pot fi verificate în lista participanților (toate acestea, la secțiunea Locații).

Pasul 2: Alergătorii vor folosi obligatoriu aplicația Strava pentru cronometrarea curselor. Aceasta poate fi accesată gratuit la https://www.strava.com/ sau descărcată din Google Play sau App Store. Trebuie să vă creați un cont! Puteți participa, chiar dacă utilizați versiunea gratuită și nu un cont plătit (de Subscriber) la Strava.

Pasul 3: achitați taxa de participare.

Pasul 4: în aplicația Strava solicitați accesul în Clubul aferent Locației care vă interesează. Veți fi adăugați în Club de îndată ce vom recepționa plata taxei de participare. Apartenența la Club este necesară pentru a putea prelucra datele și întocmi Clasamentul oficial.

Pasul 5: alergați segmentul ales (de câte ori și când doriți în perioada de desfășurare a concursului, respectând toate regulile impuse de autorități!); alergarea trebuie salvată pe Strava, cu vizibilitate Publică. Mai multe detalii în secțiunea Întrebări Frecvente.

Pasul 6: rezultatele vor fi preluate din Leaderboard-ul generat de aplicația Strava, prelucrate pe site-ul nostru oficial în secțiunea Clasament a Locației respective și actualizate periodic. Participanții sunt sortați după timpul lor cel mai bun.

Obs:

  • Strava a restricționat informațiile pe care le oferă gratuit utilizatorilor; astfel, pentru utilizatorii care folosesc versiunea free, în Leaderbord apare doar poziția pe care sa află la acel moment, fără nici un fel de alte detalii;
  • noi preluăm și prelucrăm datele în Clasamentul oficial al fiecărei locații, pe întreaga perioađă de desfășurare a concursului, pentru a vă oferi un Clasament actualizat, în care vă puteți compara timpii cu cei ai celorlalți concurenți.

6. Înscrierea 

Cursele din cadrul Evenimentului sunt destinate celor care doresc să adopte un mod de viață activ și care sunt apți din punct de vedere medical, fizic și mental să susțină acest tip de efort. Organizatorii  recomandă tuturor persoanelor să consulte un medic înainte de a se apuca de orice formă de efort fizic. 

Înscrierea ca participant se realizează prin completarea formularului disponibil la Secțiunea Locații; data limită pentru înscrierea online este de 23 noiembrie 2020

7. Taxa de participare 

Taxa de participare este în valoare de 39 RON.

În caz de abandon sau retragere din orice motiv, taxa de participare nu se returnează.

În cazul anulării competiției în situație de forță majoră sau din motive care nu depind de organizator, taxa de înscriere nu se returnează. 

Pentru transferul înscrierii către altă persoană nu se percepe taxă.

8. Pachetul de concurs 

Kit-ul de concurs cuprinde numărul de concurs în format electronic (care se acordă tuturor participanților înscriși).

Numărul de concurs poate fi tipărit și purtat de către participanți pe tricou, dacă aceștia hotărăsc astfel.

9. Startul 

Evenimentul începe la data de 01.08.2020, dar participanții se pot alătura și mai târziu, până la 23.11.2020. Evenimetul se încheie la 30.11.2020.

10. Retragerea din concurs / Abandonul 

Participantul care nu mai poate sau nu mai dorește să continue concursul are obligația de a anunța Organizatorul printr-un email la sightrunningtm@gmail.com. Taxa de participare nu se returnează.

11. Descalificarea 

Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice participant care folosește alt mijloc de deplasare în afară de alergare.

12. Clasamente și premii 

Acesta este un eveniment competitiv. Clasamentele pentru fiecare Locație se realizează prin prelucrarea datelor înregistrate în segmentul Strava corespunzător.

În măsura în care vom găsi sponsori care să le ofere, vor fi oferite și premii ocupanților podiumului.

13. Dreptul la imagine

Evenimentul poate fi înregistrat în scopuri de comunicare publică / informare, în orice modalitate (în special prin fotografii, înregistrări video, etc.) în orice scop, inclusiv în scop de publicitate și comercial. Prin urmare, fiecare participant acordă în mod explicit Organizatorului, persoanelor împuternicite de către organizator și partenerilor permisiunea de a înregistra și de a reproduce, pe orice tip de suport, în orice format, respectiv de a reproduce și reprezenta, fără nicio remunerație, de nicio natură, numele, vocea, imaginea și informații referitoare la activitatea sportivă desfășurată în contextul Evenimentului. 

Pentru minori acest consimțământ este dat sub condiția ca drepturile și interesele majore ale acestora să nu fie lezate, de către părinții acestora sau de către ocrotitorii legali (părinți, tutore, etc) care efectuează înscrierea în numele acestora. 

Participantul garantează că imaginea sa nu face obiectul unui contract de exclusivitate. 

Organizatorului, partenerilor săi și persoanelor împuternicite le este interzisă în mod expres folosirea numelui unui participant, a vocii sau imaginii în orice format cu caracter rasist, xenofob, etc. și mai  mult este interzisă orice utilizare care aduce atingere demnității participantului. 

Participanții sunt informați prin prezentul Regulament că imaginea lor poate fi accesibilă pe Pagina de Facebook / Instagram asociată Evenimentului ; în Clasamentele de pe site, participanții înțeleg că orice utilizator de internet îi poate identifica după nume, prenume și /sau numărul de cursă. 

14. Datele personale 

Datele personale colectate

Organizatorul colectează următoarele date: nume și prenume, sexul, vârsta, adresa de domiciliu, numărul de telefon mobil, adresa de e-mail. 

Furnizarea datelor cu caracter personal este obligatorie în vederea înregistrării participanților, pentru organizarea corespunzătoare a evenimentului. 

Refuzul de a furniza datele

Datele solicitate sunt esențiale pentru organizarea evenimentului. În cazul refuzului persoanei de a furniza aceste date, organizatorul va refuza înregistrarea în cursa. Prin înregistrare, participantul consimte la înregistrarea, prelucrarea, utilizarea datelor personale în scopurile descrise la acest paragraf. 

Angajamentul de a nu dezvălui datele personale

Organizatorul nu dezvăluie datele personale colectate niciunei terțe părți cu excepția situației când există o obligație legală în acest sens, la cererea autorităților îndreptățite. 

Organizatorul poate dezvălui Sponsorilor datele personale, doar cu acordul persoanei în cauză, pentru ca persoana să poată intra în posesia premiilor oferite de aceștia.

Drepturi – conform Regulamentului General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal ale  participanților: 

  • dreptul de a fi informat despre modalitatea de prelucrare a datelor
  • dreptul de a accesa datele personale pe care le deține organizatorul 
  • dreptul de a rectifica datele personale pe care le deține organizatorul în cazul în care acestea sunt incorecte sau incomplete
  • dreptul de a fi uitat, adică dreptul de a solicita retragerea datelor personale deținute
  • dreptul de a restricționa prelucrarea datelor personale
  • dreptul la portabilitatea datelor adică de a fi transferate la o altă organizație
  • dreptul de a obiecta ca datele dumneavoastră personale să fie folosite în anumite scopuri. 

Participanții sunt de acord ca Organizatorul să procedeze la colectarea și prelucrarea datelor lor personale pe teritoriul României, direct și/sau prin împuterniciții și/sau partenerii contractuali ai acestuia, în scopul de a participa la campaniile de informare derulate de către organizator sau în scopul promovării evenimentelor organizate sau co-organizate de acesta.

15. Participarea pe Propria Răspundere

Fiecare persoană înscrisă este de acord să participe pe propria răspundere. Organizatorul și partenerii acestuia nu sunt răspunzători de posibilele accidentări și/sau prejudicii cauzate de participarea la acest eveniment. 

Participanții care suferă un accident sau orice fel de pagubă fizică sau materială renunță prin însăși înscrierea la Eveniment la orice drept de a solicita despăgubiri sau de a recurge în instanță împotriva oricărei persoane implicată în organizarea Evenimentului, în special împotriva: organizatorului, sponsorilor sau partenerilor.

Participanții poartă întreaga responsabilitate civilă și penală pentru orice daună provocată de aceștia altor persoane în timpul Evenimentului.

Participanții își asumă total răspunderea pentru obiectele pierdute sau uitate pe traseu în timpul Evenimentului.

16. Recomandări

Este recomandat ca participanții să își facă un test la efort și sa consulte un medic specializat, înainte de a se apuca de orice tip de activitate care implica efort fizic prelungit.

Este recomandat ca participanții să dispună de asigurare în caz de accidente, valabilă pentru competiții sportive.

17. Alte precizări

Participanții sunt obligați să respecte regulile de protecție a mediului înconjurător

Participanții își dau acordul pentru primirea de informații, pe email, cu privire la eveniment (noutăți / newsletter).

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventuale premii oferite din partea partenerilor și/sau colaboratorilor săi și nu este răspunzător de plata de taxe sau a altor obligații financiare legate de aceste premii.

În cazul în care organizarea concursului este împiedicată de evenimente de forță majoră, Organizatorul își rezervă dreptul de a decide, după caz, încheierea sau prelungirea Evenimentului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a actualiza prezentul Regulament de câte ori este necesar, cu informarea corespunzătoare a celor interesați.

Prezentul Regulament a fost întocmit și va fi făcut public, conform legislației în vigoare, pe întreaga perioadă de desfășurare a Evenimentului, acesta putând  fi consultat la adresa https://www.sightrunning.ro/regulament/

Home: Race Your Best